airtoysinfo@gmail.com

Belangrijke details
Op deze pagina wordt de privacy policy beschreven van Airtoys en hoe Airtoys omgaat met uw gegevens.
Als u wordt gevraagd om informatie te verstrekken bij het gebruik van onze website, zullen deze gegevens alleen worden gebruikt op de manieren die worden beschreven in dit privacybeleid.
Dit privacy beleid wordt van tijd tot tijd bijgewerkt. De nieuwste versie is gepubliceerd op deze pagina.
Het privacybeleid van deze website is bijgewerkt op: 09/12/2019
Als u vragen heeft over dit beleid, stuur dan een e-mail naar airtoysinfo@gmail.com of een brief naar Airtoys - Basiliekstraat 52 - 1500 Halle.

De volledige contactgegevens van Airtoys zijn:
Adres:
Basiliekstraat 52
1500 Halle
België

Telefoon:
0494 92 50 16
Website:
https://www.airtoys.be

E-mail:airtoysinfo@gmail.com

BTW-gegevens:
BTW-nr.: BE0544523455

Inleiding
We verzamelen en gebruiken informatie over u om u informatie te verschaffen.

Welke gegevens verzamelen wij?
Wanneer u ons een mail stuurt verzamelen wij:
Naam
Tel.nummer of gsm-nummer
E-mailadres

Hoe gebruiken we deze gegevens?
Wij gebruiken uw gegevens om u info te verschaffen. 
Ook via het contactformulier op onze contactpagina kunnen e-mails naar ons verzonden worden voor algemene vragen.

Beveiliging van de gegevens
Airtoys doet er alles aan om uw gegevens te beveiligen zodat deze niet in verkeerde handen terecht komen.
Wij beschermen de integriteit van deze data, deze worden niet zomaar gewijzigd of gewist.
Door regelmatig backups te maken, verhinderen wij dat uw gegevens verloren gaan.

Hoelang worden de gegevens bewaard?
De gegevens worden bewaard tot wanneer u beslist dat deze verwijderd moeten worden.

Wat zijn uw rechten als gebruiker?

1. Recht op inzage/toegang
Elke klant waarvan wij zijn gegevens hebben, heeft het recht om toegang te vragen en zijn informatie in te kijken, alsook de manier hoe deze gegevens verwerkt worden.

2. Recht op rechtzetting
De klant heeft altijd het recht om na inzage bepaalde persoonsgegevens te laten verbeteren, aanvullen of wissen.

3. Recht om de gegevens te laten wissen.
De klant heeft bij Airtoys het recht om volledig uit alle systemen gewist te worden.

4. Recht om een klacht in te dienen.
De klant heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie wanneer deze vindt dat de persoonsgegevens op een onrechtmatige manier verzameld en verwerkt worden.

5. Recht om toestemming in te trekken
Elke klant waarvan wij gegevens verzamelen, heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van die gegevens.

6. Recht op een beperking van de verwerking.
De klant heeft het recht om de verwerking van zijn persoonsgegevens te beperken of tijdelijk te beperken.

7. Recht op overdraagbaarheid
De klant heeft het recht om zijn persoonlijke gegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen.

8. Recht om zich te verzetten tegen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Worden mijn gegevens ook buiten Europa gebruikt?
Uw gegevens worden niet buiten Europa gebruikt

Gebruik van cookies
Airtoys maakt gebruik van cookies op de website. Dit wordt gedaan om de website optimaal te laten functioneren, voor Google Analytics en voor sociale media zoals Facebook, Instagram, …

Wat zijn cookies?
Cookies bestaan uit kleine tekstbestanden die tijdelijk door een webpagina op uw computer, laptop, tablet, smartphone, enz worden geplaatst. Onze website https://www.airtoys.be plaatst cookies of soortgelijke technieken.

Hieronder beschrijven wij welke cookies wij gebruiken en wat hun functionaliteit is.

Functionele cookies
Met deze cookies worden uw voorkeuren bijgehouden en dat u al eerder op onze website bent geweest.

Analytische cookies
Airtoys gebruikt Google Analytics om inzicht te hebben in de wijze waarop en hoe vaak bepaalde pagina’s worden bezocht. Zodoende kan Airtoys verbeteringen en aanpassingen realiseren en de website optimaal laten functioneren. Airtoys verwerkt zo anonieme statistieken over bezoeken aan de website.

Profilering cookies
Deze cookies zorgen ervoor dat de getoonde advertenties beter aansluiten bij de interesses van de bezoeker. Profilering cookies worden gebruikt door bv Youtube, Facebook, Twitter, Google, enz.

Wilt u geen cookies?
U kan cookies verwijderen in uw browser. Dit gaat voor elke browser op een andere wijze, raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw browser. Let wel, als u cookies verwijdert is het mogelijk dat bepaalde websites niet goed meer werken.

Januari 2019

Dit is het Privacy Statement van Airtoys gevestigd te Halle, kantoorhoudende te Halle (1500) België, Basiliekstraat 52, ingeschreven in het het Belgische register, deel van de Kruispuntbank van Ondernemingen, onder het ondernemingsnummer BE0544523455.

Airtoys Privacy policy comform de inwerkingtreding van de GDPR-wetgeving op 25 mei 2018.

Privacy Policy